Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Symbiozy z mikroorganizmami ogromnie wpłynęły, i wciąż wpływają, na biologię i ewolucję eukariontów. Symbionty umożliwiły powstanie i ewolucyjny sukces głównych grup taksonomicznych organizmów wielokomórkowych i ukształtowały ich interakcje z innymi organizmami i środowiskiem. W szybko zmieniającym się świecie w którym żyjemy, nie ma wątpliwości, że mikroorganizmy symbiotyczne będą nadal wywierać znaczący, a być może coraz większy, wpływ na populacje i społeczności roślin i zwierząt oraz na ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami środowiskowymi.

Celem naszego zespołu jest zrozumienie ogólnych wzorców różnorodności mikroorganizmów symbiotycznych owadów, najbardziej różnorodnej i ważnej ekologicznie klasy zwierząt. 

Oto główne pytania na które poszukujemy odpowiedzi:

  • Jak zmienia się liczebność i skład mikrobiomu pomiędzy osobnikami, populacjami, gatunkami, i wyższymi poziomami taksonomicznymi owadów?
  • Jak zmieniają sie mikrobiomy owadów w czasie - pomiędzy porami roku, z roku na rok, i w skali geologicznej? Jak duże jest zróżnicowanie geograficzne?
  • Jakie są najważniejsze mikroorganizmy związane z różnorodnymi owadami?
  • W jakim stopniu szczepy mikroorganizmów przenoszą się pomiędzy różnymi gatunkami owadów?
  • Jak przebiega ewolucja mikroorganizmów związanych z owadami przez długi czas?
  • Jak mikroorganizmy wpływają na biologię gospodarzy?
  • Jak mikroorganizmy symbiotyczne wpływają na strukturę zbiorowisk owadów?

Nasze prace nad tymi zagadnieniami układają się w trzy główne kierunki badawcze:

Aby dowiedzieć się więcej, wybierz interesujący Cię projekt!

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron