Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Łukasik

Kierownik Zespołu

e-mail: p.lukasik@uj.edu.pl

Zdjęcie przedstawiające Piotra Łukasika.

Wykształcenie i doświadczenie:

  • od 07.2019: kierownik zespołu, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska
  • 10.2018 - 06.2019: pracownik naukowy, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Szwecja
  • 09.2014 - 10.2018: staż podoktorski, University of Montana, Missoula, MT, Stany Zjednoczone
  • 11.2011 - 07.2014: staż podoktorski, Drexel University, Philadelphia, PA, Stany Zjednoczone
  • 04.2008 - 09.2011: studia doktoranckie, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania
  • 10.2001 - 10. 2006: studia magisterskie (Studia Matematyczno-Przyrodnicze/Biologia), Uniwersytet Jagielloński 

CV naukowe 
Profil na Google Scholar

O mnie:

Od zawsze fascynowała mnie różnorodność żywych organizmów. Studia Matematyczno-Przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (2001-2006) pozwoliły mi sformalizować tą wiedzę. W czasie studiów, miałem okazję prowadzić prace terenowe i eksperymenty laboratoryjne na naskalnych ślimakach, roztoczach, chrzaszczach trojczykach, nicieniach, i różnorodnych zbiorowiskach owadów, w Krakowie jak również podczas staży badawczych w Szkocji, Holandii, Panamie i Madagaskarze. Po ukończeniu studiów i przepracowaniu kolejnego roku jako instruktor nurkowania, rozpocząłem studia doktoranckie i prace badawcze nad symbiozami owadów.
    
Jako doktorant w Uniwersytecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii (2008-2011), pod  nadzorem prof. Charlesa Godfraya i dr Julii Ferrari (2008-11), badałem różnorodność, ekologię i funkcje fakultatywnych bakterii endosymbiotycznych mszyc, z naciskiem na ich potencjał jako wektory istotnych ekologicznie cech pomiędzy różnymi gospodarzami.

Podczas mojego stażu podoktorskiego w Uniwersytecie Drexel (Stany Zjednoczone) w laboratorium dr Jacoba Russella (2011-14), i związanego z nim dwumiesięcznego stażu badawczego w National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) w Tsukubie w Japonii, moim głównym celem badawczym było scharakteryzowanie różnorodności i wzorców rozmieszczenia bakterii związanych z mrówkami oraz opis ról bakterii w ewolucji mrówek.

Nadrzędnym celem badań które przeprowadziłem w latach 2014–2018 w ramach kolejnego stażu podoktorskiego w laboratorium dr Johna McCutcheona z University of Montana (2014-18) było zbadanie procesów ewolucyjnych kształtujących dziedziczne endosymbiozy odżywcze cykad, owadów polegających na wyspecjalizowanych mikroorganizmach symbiotycznych w celu suplementacji odżywczej ich niezrównoważonej diety złożonej z soku roślinnego.

Przez kolejny rok, jako naukowiec w Szwedzkim Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie, zatrudniony w projekcie Insect Biome Atlas, zajmowałem się testowaniem i optymalizacją metod molekularnych pozwalających na wysokoprzepustowe badania różnorodności i składu gatunkowego zbiorowisk owadów.

Od lipca 2019, dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Narodowego Centrum Nauki, kieruję Zespołem Ewolucji Symbioz w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. Prowadzone przez nas badania opierają się o moje wyniki, doświadczenia i kontakty z wcześniejszych staży badawczych, i mają na celu uzyskanie odpowiedzi na najbardziej istotne pytania w dziedzinie bioróżnorodności i symbioz owadów. W sekcji "Badania" znajdziesz więcej informacji!

Nieco więcej informacji o moich wcześniejszych doświadczeniach i projektach znajdziesz w anglojęzycznej wersji tej strony.