Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo projektu Insect Biome Atlas.

 

Zespół Ewolucji Symbioz jest jednym z zespołów badawczych realizujących międzynarodowy projekt Insect Biome Atlas (IBA), mający na celu szczegółowy opis fauny owadów w dwóch bardzo różnych biologicznie i geologicznie krajach: Szwecji i Madagaskarze. Celem projektu, jednego z największych realizowanych obecnie w dziedzinie bioróżnorodności owadów, jest uzyskanie odpowiedzi na kluczowe pytania:

> Jak rozmieszczone są gatunki owadów w czasie i przestrzeni?
> Jakie są najważniejsze czynniki środowiskowe kształtujące różnorodność owadów?

Zespół IBA wykorzystuje pułapki Malaise do całorocznego zbioru owadów latających na 250 stanowiskach w Szwecji i na Madagaskarze, i długoterminowo na niektórych z tych stanowisk. Zamiast ręcznie sortować miliony zebranych okazów, używamy metod molekularnych, wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania, i metod bioinformatycznych do detekcji i szacowania liczebności gatunków w tysiącach zebranych prób naturalnych zbiorowisk owadów. Uzyskane dane, wraz z wynikami długoterminowych pomiarów czynników środowiskowych i biotycznych na każdym z tych stanowisk, posłużą do sporządzenia precyzyjnych modeli rozmieszczenia gatunków. To podejście zapewni bezprecedensowy poziom informacji dotyczących czynników kształtujących społeczności owadów.

Nasz zespół koncentruje się na dwóch aspektach projektu. Po pierwsze, na opracowaniu molekularnych i bioinformatycznych metod przetwarzania prób oraz detekcji i szacowania liczebności gatunków na podstawie danych molekularnych. Po drugie, na opisie mikrobiomów w zebranej kolekcji gatunków.

Konsorcjum IBA jest kluczowym współpracownikiem dla innych projektów realizowanych przez Zespół Ewolucji Symbioz, zwłaszcza projektu dotyczącego mikrobiomu owadów wspieranego przez granty Opus 16 (NCN) i Polish Returns (NAWA). IBA zapewnia naszemu Zespołowi dostęp do danych dotyczących rozmieszczenia gatunków w czasie i przestrzeni, a także do zebranych okazów. Wykorzystujemy je do badania mikrobiomów przy użyciu wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania.

Strona projektu: https://www.insectbiomeatlas.com/

Finansowanie projektu: Knut and Alice Wallenberg Foundation 

 

 

Zdjęcie przedstawiające pułapkę Malaise i dr Andreię Miraldo z projektu IBA w terenie w czasie zimy.

Andreia Miraldo, koordynatorka projektu IBA, sprawdza pułapkę Malaise w południowej Szwecji w styczniu 2019 r. Pułapki Malaise to duże, przypominające namioty konstrukcje służące do łowienia owadów latających, szczególnie błonkówek (Hymenoptera) i muchówek (Diptera), zapewniające względnie reprezentatywne zbiory różnorodnych gatunków występujących w danym miejscu i czasie. W 2019 roku IBA prowadziło zbiory owadów za pomocą 250 takich pułapek rozmieszczonych w Szwecji i na Madagaskarze!

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron