Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Owady (pluskwiaki) z grupy Auchenorrhyncha, obejmującej cykady i kilka nadrodzin piewików, są gospodarzami najbardziej wyspecjalizowanych znanych endosymbiontów. Mikroby te są niezbędne dla gospodarzy, ponieważ wytwarzają niezbędne dla nich aminokwasy i witaminy których brakuje w soku roślinnym którym się odżywiają. Symbionty były dziedziczone, czyli przekazywane przez matki do potomstwa, przez bardzo długi czas - w niektórych przypadkach nawet 300 milionów lat. W tym czasie utraciły nawet 98% wyjściowego zestawu genów, i stały się całkowicie zależne od gospodarzy. Jednak w wielu liniach Auchenorrhyncha, pierwotne symbionty zostały zastąpione lub uzupełnione przez inne mikroorganizmy: bakterie lub grzyby.

Naszym celem jest zrozumienie natury, częstości występowania i konsekwencji tych zamian symbiontów. Badamy też pochodzenie, funkcje i wzorce ewolucyjnych w obrębie genomu zastępujących drobnoustrojów, a także konsekwencje tych zastępowań dla gospodarzy.

W tym celu prowadzimy wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genów markerowych i genomów symbiontów w dużej kolekcji Auchenorrhyncha z całego świata. Prowadzimy też analizy filogenomiczne i porównawcze genomów gospodarzy i ich symbiontów. To podejście pozwoli na opis procesów ewolucyjnych związanych z symbiozami eukariontów: infekcją, współdywersyfikacją, redukcją genomu i zastępowaniem. Badania dostarczą również ogromnej ilości informacji na temat innych aspektów biologii tego znaczącego kladu owadów.

 

 

Wybrane gatunki piewików z Ameryki Centralnej. Przedstawione okazy reprezentują tylko część światowej różnorodności tej grupy. Natomiast ich symbiozy z mikroorganizmami są jeszcze bardziej zróżnicowane!

 

 

  
Badania są finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), grant "Dynamika ewolucyjna symbiontów piewików" nr 2018/30/E/NZ8/00880 (Sonata Bis 8, 2019-2024).