Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasza wiedza na temat różnorodności i rozmieszczenia symbiotycznych mikroorganizmów owadów jest fragmentaryczna, szczególnie poza gatunkami modelowymi. Niewiele wiemy o zmienności mikrobiomów w obrębie i pomiędzy gatunkami gospodarzy oraz o czynnikach środowiskowych i biologicznych wpływających na liczebność i kompozycję zbiorowisk mikroorganizmów symbiotycznych owadów. Nasz zespół próbuje wypełnić tę lukę, stosując wysokoprzepustowe metody sekwencjonowania dla dużych partii zróżnicowanych taksonomicznie owadów zebranych w różnym czasie z określonych stanowisk.

Ściśle współpracujemy z dużym projektem dotyczącym różnorodności biologicznej owadów, Insect Biome Atlas, który prowadzi wielkoskalowe badania latających owadów w Szwecji i na Madagaskarze. Rozpoczynamy też analizy wieloletnich zbiorów owadów z Grenlandii. Kolekcje te posłużą jako źródło ogromnej liczby okazów owadów do wysokoprzepustowych badań dotyczących mikrobiomu, a następnie bardziej szczegółowych badań genomicznych dla wybranych symbiontów.

Uzyskane dane dostarczą informacji o rozkładzie symbiontów na wielu poziomach: w filogenezie gospodarza, geografii i czasie. Dostarczą też informacji o mobilności symbiontów w obrębie gatunków i między gatunkami, o głównych drogach międzygatunkowej transmisji symbiontów, jak również o ekologicznym i ewolucyjnym znaczeniu mikrobiomów.

 

  Ta szalka zawiera osobniki siedmiu gatunków które używamy do optymalizacji i testów molekularnych i bioinformatycznych metod analizy składu zbiorowisk i mikrobiomu owadów. Natomiast wkrótce zaczynamy prace na znacznie bardziej różnorodnych zespołach dzikich owadów. Zdjęcie: Daniel Marquina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Badania finansowane są przez następujące granty: Narodową Agencję Wymiany Akademickiej Polskie Powroty 2018 "Insect Microbiomics" nr. PPN/PPO/2018/1/00015; Narodowe Centrum Nauki Opus 16 "Zmienność mikrobiomu owadów w czasie i przestrzenie" 2018/31/B/NZ8/01158; oraz ze środków Knut and Alice Wallenberg Foundation (Szwecja) finansującego projekt Insect Biome Atlas.