Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Ewolucji Symbioz to dynamiczny, międzynarodowy zespół badawczy istniejący na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2019 roku, obecnie współ-kierowany przez dr hab. Piotra Łukasika (Instytut Nauk o Środowisku) i dr hab. Annę Michalik (Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych).

Wspólnie realizujemy projekty badawcze dotyczące różnorodności owadów i ich relacji z mikroorganizmami symbiotycznymi. Szczególnie interesuje nas bioróżnorodność gatunkowa owadów oraz ich bakterii i grzybów symbiotycznych, historia ewolucyjna partnerów, cechy ich genomów, rozmieszczenie w tkankach i transmisja między pokoleniami, oraz wpływ mikroorganizmów na biologię gospodarzy. Pracujemy z różnymi systemami badawczymi, takimi jak symbiozy piewików, mszyc, i różnorodnych owadów ze Szwecji i Grenlandii. Badamy je korzystając z różnorodnych metod: prowadzimy prace terenowe o zasięgu międzynarodowym, wysokoprzepustowe sekwencjonowanie metodami nowej generacji, analizy bioinformatyczne i genomiczne pozyskanych danych, analizy mikroskopowe, oraz eksperymenty laboratoryjne. Badania prowadzimy we współpracy z zespołami naukowców z całego świata.

Na tej stronie możesz zapoznać się z realizowanymi projektami i naszymi planami badawczymi, poznać członków zespołu i naszych współpracowników, a także być na bieżąco z naszymi publikacjami.

Jeśli masz pytania lub komentarze, zapraszamy do kontaktu!

 

Piotr Łukasik w czasie zbioru piewików.  Zdjęcie piewika.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron