Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anna Michalik

Adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

dr Anna Michalik

  • Od  2014 – adiunkt badawczo-dydaktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców
  • 2011-2014 – asystent naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców
  • 2007-2011 - Studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina: biologia. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii.
  • 2009-2010 - Studia podyplomowe, kierunek: Biologia molekularna z elementami biotechnologii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • 2001-2006 - Studia magisterskie, kierunek: biologia. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii.

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania systemów symbiotycznych owadów oraz biologii rozwoju i morfologii owadów (oogeneza, struktura gonady żeńskiej). W ostatnich latach w ramach realizowanych projektów badawczych prowadziłam/prowadzę badania dotyczące: systemów symbiotycznych czerwców i ich kofilogenezy z owadem-gospodarzem (Iuventus plus V); ewolucji systemów symbiotycznych piewików z podrzędu Fulgoromorpha, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska zastępowania jednych symbiontów przez inne w czasie ewolucji tej grupy owadów (NCN Sonata 13) oraz wpływu izolacji geograficznej oraz efektu założyciela na skład systemów symbiotycznych owadów na przykładzie inwazyjnego dla fauny Europy gatunku piewika – Stictocephala bisonia