Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Michał Kolasa

Adiunkt

e-mail: michal.r.kolasa@uj.edu.pl


2020 – obecnie: adiunkt w Zespole Ewolucji Symbioz Instytutu Nauk o Środowisku UJ 
2019 – 2020: adiunkt w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 
2015 – 2019: doktorant w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk.
Tytuł pracy doktorskiej: Ewolucyjne i ekologiczne interakcje między wybranymi taksonami chrząszczy a endosymbiotycznymi bakteriami.  
2013 – 2015: magistrant w Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej Instytutu Nauk o Środowisku UJ.
Tytuł pracy magisterskiej: Markery mikrosatelitarne i zmienność genetyczna rozkruszka hiacyntowego (Rhizoglyphus robini). 
2010 – 2013: licencjat w Zespole Ekologii Molekularnej i Behawioralnej Instytutu Nauk o Środowisku UJ.
Tytuł pracy licencjackiej: Korelacja genetyczna pomiędzy cechą epigamiczną samców, a preferencjami płciowymi u samic rozkruszka hiacyntowego (Rhizoglyphus robini).  

Jak to zwykle w naturze bywa wszystko zaczęło się od seksu. A konkretnie w przypadku mojej kariery naukowej od doboru płciowego u rozkruszka hiacyntowego (Rhizoglyphus robinii). Roztocza te wykształciły alternatywne taktyki rozrodcze: samce mogą być walczące lub niewalczące. W swojej pracy licencjackiej badałem czy istnieje korelacja między morfem samca a preferencjami rozrodczymi samic.  Następnie w ramach mojej pracy magisterskiej projektowałem i testowałem markery mikrosatelitarne dla tego organizmu. To właśnie wtedy zafascynowałem się metodami molekularnymi. Ujście dla obu moich dotychczasowych naukowych pasji: doboru płciowego oraz technik molekularnych znalazłem w projekcie badawczym, który został zwieńczony obroną mojej pracy doktorskiej. W ramach której badałem interakcje między chrząszczami a bakteriami endosymbiotycznymi (głównie Wolbachia). To właśnie wtedy poznałem jak skomplikowane mogą być zależności między mikrobiomem a gospodarzami.  

Obecnie jestem adiunktem w Zespole Ewolucji Symbioz. Rozwijam narzędzia bioinformatyczne do efektywnego analizowania dużej liczby prób pod kątem składu mikrobiomu oraz badam jak zmienia się on w czasie i przestrzeni. W  najbliższym czasie planuję zbadać jak ocieplenie klimatu, które możemy obserwować w ciągu ostatnich dekad wpłynęło na zmiany mikrobiomu w całych zbiorowiskach owadów.