Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mateusz Buczek

Specjalista Naukowy

e-mail: mateusz.buczek@uj.edu.pl


Zdjęcie przedstawiające Mateusza Buczka.

od 2019: Technik laboratoryjny, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2017 - 2019: Asystent naukowy, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2010 – 2015: Studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2013 – 2014: Półroczny staż w Instytutcie Biologii Ewolucyjnej i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Zuryski, Szwajcaria
2005 – 2010: Studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Jestem ekologiem i biologiem ewolucyjnym z dużym doświadczeniem w pracy laboratoryjnej. Prowadzone przeze mnie badania dotyczyły taki zagadnień, jak dobór płciowy, układ pasożyt-żywiciel, interakcja genotyp-środowisko, zróżnicowanie głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) czy epistaza genetyczna. Pracowałem zarówno z organizmami modelowymi (nicień Caenorhabditis elegans), jak i niemodelowymi (suseł, jeleń, nornica ruda). Przez dziesięć lat byłem związany z Laboratorium Ekologii Molekularnej w Instytutcie Nauk o Środowisku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie zdobyłem duże doświadczenie w pracy z materiałem genetycznym: od izolacji DNA przez przygotowywanie bibliotek amplikonowych po sekwencjonowanie wysokoprzepustowe. Obecnie jako członek nowopowstałej grupy wspieram badania nad symbiontami owadów.