Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ela Iwaszkiewicz

Postdoc w Szwedzkim Muzeum Historii Naturalnej

Zdjęcie przedstawiające Elę Iwaszkiewicz.

  • od 2019 – Postdoc w Natural History Museum w Sztokholmie (Szwecja)
  • 2015 – 2019 – doktorat w Max Planck Institute for Evolutionary Biology, Plön (Niemcy)
  • 2012 – 2014 – magister z oceanografii na Sorbonne University, Paris (Francja)
  • 2008 – 2011 – licencjat z biologii i psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (Polska)

Jestem genetyczką ewolucyjną i moje główne zainteresowania oscylują wokół odkrywania i rozumienia bioróżnorodności. 

W czasie studiów doktoranckich badałam proces powstawania nowych gatunków poprzez hybrydyzację u ryb z grupy głowaczy. Dzięki połączeniu danych transkryptomowych (ekspresji genów) z eksperymentów laboratoryjnych z roczną serią transkryptomów dzikich osobników, zaobserwowałam jak hybrydyzacja pozwala na szybkie, lokalne adaptacje i w efekcie specjację.

W czasie mojego stażu podoktorskiego w Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie jestem zaangażowana w realizację projektu Insect Biome Atlas, w ramach którego współpracuję z Zespołem Ewolucji Symbioz. Naszym celem jest wypracowanie i wdrożenie nowych technik molekularnych opartych o analizę DNA do opisania zbiorowisk owadów w Szwecji. Dzięki kompleksowej kolekcji prób owadów, zbieranych co tydzień przez 200 szwedzkich wolontariuszy, będziemy mogli badać w jaki sposób zbiorowiska owadów są rozmieszczone zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Pozwoli nam to również zrozumieć jak owady reagują na zmieniające się środowisko. 

Poza badaniami pasjonuję się popularyzacją nauki i bio-hacking’iem. Więcej o moich obecnych i zakończonych projektach możesz przeczytać na: ela.iwaszkiewicz.org

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anna Michalik

Adiunkt w Zakładzie Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

dr Anna Michalik

  • Od  2014 – adiunkt badawczo-dydaktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców
  • 2011-2014 – asystent naukowo-dydaktyczny, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii, Zakład Biologii Rozwoju i Morfologii Bezkręgowców
  • 2007-2011 - Studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina: biologia. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii.
  • 2009-2010 - Studia podyplomowe, kierunek: Biologia molekularna z elementami biotechnologii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  • 2001-2006 - Studia magisterskie, kierunek: biologia. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii.

Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania systemów symbiotycznych owadów oraz biologii rozwoju i morfologii owadów (oogeneza, struktura gonady żeńskiej). W ostatnich latach w ramach realizowanych projektów badawczych prowadziłam/prowadzę badania dotyczące: systemów symbiotycznych czerwców i ich kofilogenezy z owadem-gospodarzem (Iuventus plus V); ewolucji systemów symbiotycznych piewików z podrzędu Fulgoromorpha, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska zastępowania jednych symbiontów przez inne w czasie ewolucji tej grupy owadów (NCN Sonata 13) oraz wpływu izolacji geograficznej oraz efektu założyciela na skład systemów symbiotycznych owadów na przykładzie inwazyjnego dla fauny Europy gatunku piewika – Stictocephala bisonia